Jóga a terapie

zde může být text

Jóga terapie, osobní rozvoj, meditace

Dlouhodobě se věnuji tradiční józe, meditacím a tantře. Zabývám se celostním osobním rozvojem a výukou jógy na individuální i skupinové bázi práce s klienty. Kombinuji tradiční jógové postupy se současnými, ale i tradičními psychologicko-fyziologickými technikami práce s tělem i duší člověka. Stále hlouběji se do mé práce promítá tantrický náhled na svět a práce s energiemi a především práce s myslí, tak aby bylo dosaženo kvalitního a smysluplného života. K tradiční jógové praxi přistupuji otevřeně. Integruji různé směry. Jedním z důležitých prvků mé práce jsou nefritové artefakty z období neolitu. Práce s draky je pro naší moderní společnost přesahující a o to víc nás může obohatit.

Ashtanga yoga therapy

Jógu učím a předávám tak, jak ji sama vnitřně prožívám a vnímám. Nejedná se o žádnou extrémní fyzickou gymnastiku. Snažím se zprostředkovat možnost nahlédnout do hlubších vrstev praxe jógy všem, bez rozdílu jejich věku, pokročilosti či fyzických možností. Díky systematické dlouhodobé praxi se mě samotné otevřely brány poznání sebe sama. Vnímám, jako velký dar, že je mi je umožněno na cestu za sebepoznáním vzít i své studenty a klienty.
V tradiční formě Ashtanga jógy přistupuje učitel ke každému individuálně a systematicky se učíte nebo prohlubujete svou praxi dle svých fyzických, popřípadě psychických možností. Své lekce propojuji s různými technikami od tantra jógy po restorativní přístup. Hlavní důraz pak kladu na zasvěcení do meditací, ať již z pohledu jejich duchovní podstaty ale i z pohledu jejich hlubšího pochopení pro náš každodenní život či sebe léčení.
Mým cílem je, aby pro Vás byla jóga terapií nejen pro Vaše tělo, ale především pro Vaši duši. Díky praxi Ashtanga jógy ve všech jejích osmi stupních, se postupně naučíte ovládat svou mysl a posílíte svou vůli. Odměnou Vám pak bude pozvolné pronikání do hlubších vrstev sebe sama. Vynaložené úsilí vám přinese ustálenou spokojenost a radost ze života, upevněné fyzické zdraví a znovunalezenou vnitřní sílu.

Pobyty

Pobyty, které pořádám nejsou jen zajímavou dovolenou s jógou, ale retreatem zaměřeným na celostí přístup osobního rozvoje. Program je sestaven motivačně. můžete si opravdu přijet jen odpočinou. Retreat je koncipován tak, aby Vás však dostatečně motivoval k hlubší práci a to zážitkovou formou postavenou na přímé zkušenosti. Mým cílem je, aby každý z Vás dosáhl vnitřního pochopení ve všech rovinách vašeho bytí. Zprostředkuji Vám tradiční jógu, tantru, védské učení, meditační techniky a práci s energií formou uchopitelnou pro moderního člověka.

Máte zájem o tuto službu?