Draci nejsou jen mýtická zvířata. Draky si můžeme představit i jako formu energie, která je starší, tedy původnější než kundalíny. Vede nás  s jistotou do blízkosti pravdy o nás samých, která vyvěrá přímo od zdroje.   Můžeme se jich fyzicky dotknout ve formě nádherných starověkých artefaktů, které jsou již samy o sobě silnými zářiči a pomocníky pro cestování do multidimenzionálních světů díky otevření různým úrovním našeho vědomí, které nám dračí průvodci pomáhají otevírat. Stejně jako se můžeme dotknout nefritového draka v jeho fyzické podobě, drak, díky svému specifickému tvaru zárodku, chcete-li, embrya, jenž je svým způsobem klíčem pro překročení sebe sama a limitující zkušenosti tohoto světa, se dotýká nejpůvodnějších forem našeho poznání. Drak, stejně jako jeho forma v podobě nefritového artefaktu, je spojený s nebeskou sférou čímž dokáže odhalit našemu zraku i tu nejskrytější temnotu. Draci mají svůj úkol daný a tím je vést nás k naší původní pravdivosti, kterou můžeme prožít ve formě vlastní opravdovosti. Jsou našimi průvodci a pomocníky, byť nás v mnohém přesahují, tak vždy slouží pro naše nejvyšší dobro. To znamená, že nám pomáhají nevyhýbat se zkouškám, které nás formují do celistvé bytosti.  Darem, který od dračí síly můžeme obdržet je  pochopení jednoty, které již přesahuje limitující faktor naší mysli. Tento Dar přichází v jeho nejčistší podobě.

Stejně, jako my lidé máme nějaké specifické charakteristiky podobné, tak i draci mají určité jednotné rysy. Každý však má pak svá specifika svých schopností , které úzce souvisí s jeho konkrétním posláním, které pak individuální dračí entita pomáhá objevit i tomu, kdo s ním pracuje. Pro lepší pochopení uvedu příklad draka, který nám pomůže v meditaci naprosto osvětlit postavení našeho ega a duše, tak že jsme schopni dosáhnout pochopení jejich vzájemné interakce nebo drak který nás bezpečně umí provést podsvětím, naším nevědomím, drak, který se napojí na naše nádí (energetické kanály) a živí se našimi bloky a vyloženě nás nutí se zasmát naší prokrastinaci v přístupu k jejich řešení a pro vyčmuchání temnoty jsou také v dračí sféře specialisté. Pro vyšší formy bytostí, je hravost častou charakterovou vlastností a u draků tomu není jinak. Ať už má drak se kterým se setkáme jakékoliv poslání, po setkání s draky náš život již nikdy není jako před tím. Dynamika našeho uvědomění je zesílena takovou měrou, kterou nám mohou zprostředkovat jenom draci. Dračí síla v  MOKSHE  je Vaším  průvodcem čistého sebepoznání. Je to síla života a její moci komplexní transformace ve vědomého člověka.

Mohlo by Vás zajímat